Polityka prywatności

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Magdalena Banach, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Banach, Al. Solidarności 19, 83-110 Tczew, NIP: 5932626195, mail: kancelaria@magdalenabanach.pl

W jaki sposób i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Pozyskane dane osobowe podane przez Państwa w celu realizacji usługi wykorzystywane są w celu:
• podjęcia czynności przed zawarciem z Państwem umowy, jej zawarciem i wykonaniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• odpowiedzi na zadawane pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
• dochodzenia lub obrony roszczeń jakie Administrator może podnosić lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
• realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego np. podatkowych i księgowych – z zakresu prawa podatkowego, wynikających z ustawy o radcach prawnych, czy też przepisów o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• analizy i statystyk z wykorzystaniem informacji anonimowych pochodzących ze znaczników internetowych (cookies) oraz w celu marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Przez jaki okres przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Dane osobowe wynikające z realizacji umowy z Państwem przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej z Państwem umowy.
Dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym przetwarzane są do czasu wycofania zgody lub do momentu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
W przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dane osobowe przetwarzane są przez okres umożliwiający wypełnienie tego obowiązku przez Administratora.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.

Jakie dane mogą być przetwarzane?

• imię i nazwisko,
• firma (nazwa),
• dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail),
• dane adresowe (adres zamieszkania, wykonywania działalności gospodarczej, miejsce pobytu),
• dane dotyczące numerów identyfikacyjnych (seria i nr dowodu osobistego, PESEL, NIP itp.),
• dane zawarte w korespondencji e-mail,
• informacje o mocodawcy,
• dane dotyczące posiadanego obywatelstwa,
• informacje dotyczące doświadczenia zawodowego.

Kim są odbiorcy Państwa danych?

• podmioty działające na zlecenie Administratora,
• podmioty świadczące obsługę informatyczną, pocztową i księgową Administratora,
• instytucje bankowe,
• organy skarbowe, sądy i inne urzędy

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• uzyskania kopii danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo żądania przesłania danych innemu administratorowi (prawo do przenoszenia),
• jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to także prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie czasie, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych OsobowychPliki Cookies

Administrator używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Cookies pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta użytkownik, do jego potrzeb. Cookies stosowane są do następujących celów: zachowanie bezpieczeństwa usług i zapobiegania oszustwom, ułatwienia wydajności strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i statystycznych, korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron internetowych.

Na stronie mogą być używane następujące rodzaje plików cookies:
Niezbędne pliki cookies – konieczne do prawidłowego działania strony. Użytkownik może je dezaktywować jedynie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce, ale może to mieć wpływ na prawidłowe działanie strony.
Analityczne cookies – Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację oraz w celu marketingu własnych produktów i usług. Monitorowanie informacji o użytkownikach dokonywane są z użyciem np. narzędzia Google Analytics i Facebook Custom Audiences (w tym Facebook Pixel). W ramach analitycznych plików cookies nie są gromadzone jakichkolwiek dane, które pozwalałaby na identyfikację użytkownika.